Suoritamme kaikki toimeksiannot Pohjoismaisen Speditööriliiton yleisten määräysten (PSYM 2015) mukaan lukuun ottamatta 7 § 2. momentissa tarkoitettua aikalupausta sekä 25 § A-momentissa mainittua vakuuttamisvelvoitetta.

PSYMin sisältämät vastuupykälät tulevat sovellettaviksi, ellei pakottavasta kuljetusoikeudellisesta lainsäädännöstä (esim. tiekuljetussopimuslaki tai CMR) muuta seuraa.

Yleiset kuljetusehtomme sekä PSYM 2015 ehdot ladattavissa alla olevista linkeistä.

Klassik Transilla on oikeus muuttaa kuljetuksen hintaa jos kuljetuksen tiedot muuttuvat olennaisesti. Esimerkkinä jos toimitus- ja/tai nouto-osoite muuttuu tai kuljetettava ajoneuvo oleellisesti poikkeaa tilatusta.

Tarjoukset koskevat ajokuntoisia autoja, ellei tarjouspyynnössä ole muuta ilmoitettu.

Varaamme oikeuden laskuttaa kuljetushinta kokonaan tai osittain jos autoa ei saada kuljetukseen meistä riippumattomista syistä.